Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „kolonialismus“

Kritický přístup k historickým pramenům: fr. koloniální říše

Písemka na téma „Francouzská koloniální říše“ prostřednictvím kritického studia dvou historických pramenů: 1 – úryvek z projevu, který pronesl francouzský předseda vlády Jules Ferry roku 1885 (ve chvíli projevu již bývalý předseda) a kde ospravedlňuje kolonialismus, 2 – antikoloniální plakát Francouzské komunistické strany „100 let francouzské nadvlády“ z roku 1930 (viz níže). Žáci mají tento úkol: „Prezentujte oba prameny, zasaďte je do historického kontextu a rozeberte argumenty, které používá Jules Ferry v dokumentu 1. S pomocí dokument 2 a svých znalostí tyto argumenty kritizujte.“

Celý příspěvek »


Jak navnadit žáky pomocí mapy a časové přímky

„Kolonialismus v 19. století“: jak efektivně a pokud možno přitažlivě uvést novou kapitolu? Jako úvodní dokument volím mapu Afriky v roce 1914 – budeme ji rozebírat i později, tak proč s ní nezačít, žáci už ji budou znát.

Žáci dostanou jednoduchý pokyn: jaké informace o africkém kontinentu v roce 1914 se můžeme dozvědět z této mapy (viz níže)? Jejich odpovědi píšu na tabuli do tabulky o třech sloupcích. Akceptuji i odpovědi typu „je tam hodně barev“ a pomohu žákům dotáhnout je do konce: ano, každá barva označuje území jiné evropské velmoci. To, že je téměř celá Afrika barevná tedy znamená, že je téměř celá rozdělená mezi evropské velmoci.

Celý příspěvek »