Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Role Británie ve 2. světové válce pro „pokročilé“ žáky

Jak učit o 2. světové válce žáky, kteří již o tomto tématu mnoho vědí? V mém případě se jedná o specifické publikum – jsou to žáci maturitního ročníku, kde letos učím dějepis a zeměpis v angličtině. Žáci mají paralelně výuku dějepisu ve francouzštině, já se zaměřuji pouze na vybrané kapitoly z jejich osnov a soustředím se především na britské a americké dějiny. O 2. světové válce tedy žáci již několikrát slyšeli, naposledy před pár týdny v klasické hodině dějepisu ve francouzštině. Mimo to se jedná o žáky s dobrou úrovní angličtiny, takže je pravděpodobné, že slyšeli o tématu Británie za války i v hodinách jazyka. K tomu je potřeba přidat vlastní četbu či filmy, které viděli. Zároveň jsou to žáci z různých tříd, takže někteří toho jistě ví víc, jiní méně… Zároveň mi ale přijde důležité připomenout v úvodu alespoň hlavní válečné etapy, i když jsou to události, které si pamatují.

Celý příspěvek »


Studená válka a kam jezdili Češi na dovolenou

Pomocí mapy žákům vysvětluji rozdělení světa na dva mocenské bloky a vznik železné opony.

Když se tak dívám na mapu, napadne mě následující otázka: „Ke kterému moři mohli jezdit Češi na dovolenou za komunismu?“ Ptám se francouzských žáků, kteří strávili v březnu týden na výměně v Brně a loni v listopadu ubytovali na týden české studenty, takže už o ČR něco vědí. První odpověď: „Polsko!“ Další odhadují Rumunsko a Bulharsko. Pochopili, že se dalo jezdit jen do zemí, které jsou na mapě červené. Jeden žák se ptá, „proč je Jugoslávie světle červená“. Stručně vysvětlím Titovo obvinění z „antisovětismu“ a dotaz vrátím: „Myslíte si, že bylo jednoduché jezdit za komunismu na dovolenou do Jugoslávie?“ Jinak řečeno jak učit dějepis na základě rozboru prázdninových destinací!


Proč nás baví učit?

Přemýšlím nad tím, co mě baví na učitelské práci. Kamarádka mi totiž dohodila kontakt na novináře, který natáčí pořad „Parlons passion“ (Mluvíme o své vášni) – minutový spot, kde učitelé vysvětlují svoji vášeň pro toto zaměstnání. V některých spotech jsou hezká klišé: vysokoškolský učitel ekonomie vysvětluje, že učení je jako kdyby na začátku hodiny měli všichni v ruce svíčku a učitel postupně zapaluje svíčky svých studentů.

Celý příspěvek »


Zeměpis pomocí novinových titulků

Přemýšlela jsem nad tím, jak žákům názorně ukázat, že zeměpis je má vést k pochopení současného světa. Proč nevyužít novinové titulky, aby žáci viděli, že se o probíraném tématu pravidelně píše, navíc na stránkách různých periodik? Ze své občasné novinářské činnosti vím, že najít vhodný titulek dá velkou práci, protože na jeho základě se čtenář rozhodne, zda si článek přečte či ne. Když jsem kdysi přispívala články o Francii do Práva, tak právě titulky redaktor téměř vždy změnil, aby byly dostatečně poutavé. Výhodou titulku je především to, že v několika slovech shrne hlavní myšlenku celého článku, často neotřelým způsobem, takže se dobře pamatuje. Hodina zeměpisu by se například dala uzavřít těmito titulky (s použitím mediální výchovy):

Celý příspěvek »


Časová přímka ke 2. světové válce

Asi vás nepřekvapí, že 2. světová válka se neprobírá chronologicky, ale tematicky. Přesto se dá využít časová přímka, a to následujícím způsobem. Na začátku kapitoly rozdám žákům bílou přímku s chronologicky seřazenými událostmi. Vybrala jsem 34 nejdůležitějších událostí, což ovšem neznamená, že se žáci mají vše naučit zpaměti. K datům jsem přidala tabulku čtyř témat:

Celý příspěvek »


Kritický přístup k historickým pramenům: fr. koloniální říše

Písemka na téma „Francouzská koloniální říše“ prostřednictvím kritického studia dvou historických pramenů: 1 – úryvek z projevu, který pronesl francouzský předseda vlády Jules Ferry roku 1885 (ve chvíli projevu již bývalý předseda) a kde ospravedlňuje kolonialismus, 2 – antikoloniální plakát Francouzské komunistické strany „100 let francouzské nadvlády“ z roku 1930 (viz níže). Žáci mají tento úkol: „Prezentujte oba prameny, zasaďte je do historického kontextu a rozeberte argumenty, které používá Jules Ferry v dokumentu 1. S pomocí dokument 2 a svých znalostí tyto argumenty kritizujte.“

Celý příspěvek »


Práce ve skupině: texty historických osobností

Po únorové velmi inspirativní návštěvě u kolegů na pražském gymnáziu Nový Porg jsem se rozhodla zařadit častěji do výuky práci ve skupině. Inspirovala jsem se metodami kolegů a vymyslela „cvičení“ (se žáky raději používám výraz „zábavná aktivita“), které kombinuje práci s textem a získání nových informací hravou formou ke kapitole „Evropská kolonizace 1850-1931″.

Celý příspěvek »


Charlie a svoboda projevu ve francouzských ulicích

Atentáty na Charlie se týkají nás všech – to jsem si uvědomila při pohledu na zeď před naším bytem, na které se objevil tento nápis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Omluvte tento vandalský čin, ale je to výraz SVOBODY PROJEVU.“ O pár dní později tento tag zmizel, radnice ho nechala urychleně odstranit, asi aby neinspiroval další umělce…


Nové technologie ve výuce: jak vytvořit „aktivní obrázek“

Letos spolupracujeme s brněnským GML na projektu, který se týká českých malířů-legionářů ve Francii (viz ZDE). Je proto třeba zamyslet se nad konkrétními výstupy. Zpracováváme postavu Otty Gutfreunda a mimo jiné jeho vlys „Návrat legií“ nad tehdejší Legiobankou v Praze. Žáci jsou rozděleni do několika skupin, každá bude pracovat na jedné části vlysu a bude mít za úkol vytvořit „aktivní obrázek“. Žáci vymyslí dialog mezi jednotlivými postavami a nahrají ho. Existuje také možnost zvýraznit jednotlivé části obrázku a doplnit k nim popis. To vše pomocí programu „Images Actives“, který vytvořila akademie ve Versailles (Francie  je rozdělena do několika „akademií“, jedná se o administrativní jednotku ve školství). Určitě existují podobné programy v angličtině, možná i v češtině, uvádím jako příklad tento francouzský, který se chystám vyzkoušet.

Konkrétní příklady výstupů z různých předmětů jsou ZDE. Program umožňuje zvýraznit určitou část obrázku a připojit k ní popis (viz „Une œuvre d’art, Un tableau de Louis Tocqué“). Žáci svůj popis mohou také nahrát, zvukový záznam se spustí po kliknutí na konkrétní část obrázku (viz „Visite de Southbank“). Je také možné vytvořit kvíz.


Jak navnadit žáky pomocí mapy a časové přímky

„Kolonialismus v 19. století“: jak efektivně a pokud možno přitažlivě uvést novou kapitolu? Jako úvodní dokument volím mapu Afriky v roce 1914 – budeme ji rozebírat i později, tak proč s ní nezačít, žáci už ji budou znát.

Žáci dostanou jednoduchý pokyn: jaké informace o africkém kontinentu v roce 1914 se můžeme dozvědět z této mapy (viz níže)? Jejich odpovědi píšu na tabuli do tabulky o třech sloupcích. Akceptuji i odpovědi typu „je tam hodně barev“ a pomohu žákům dotáhnout je do konce: ano, každá barva označuje území jiné evropské velmoci. To, že je téměř celá Afrika barevná tedy znamená, že je téměř celá rozdělená mezi evropské velmoci.

Celý příspěvek »