Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Duben 2015

Časová přímka ke 2. světové válce

Asi vás nepřekvapí, že 2. světová válka se neprobírá chronologicky, ale tematicky. Přesto se dá využít časová přímka, a to následujícím způsobem. Na začátku kapitoly rozdám žákům bílou přímku s chronologicky seřazenými událostmi. Vybrala jsem 34 nejdůležitějších událostí, což ovšem neznamená, že se žáci mají vše naučit zpaměti. K datům jsem přidala tabulku čtyř témat:

Celý příspěvek »


Kritický přístup k historickým pramenům: fr. koloniální říše

Písemka na téma „Francouzská koloniální říše“ prostřednictvím kritického studia dvou historických pramenů: 1 – úryvek z projevu, který pronesl francouzský předseda vlády Jules Ferry roku 1885 (ve chvíli projevu již bývalý předseda) a kde ospravedlňuje kolonialismus, 2 – antikoloniální plakát Francouzské komunistické strany „100 let francouzské nadvlády“ z roku 1930 (viz níže). Žáci mají tento úkol: „Prezentujte oba prameny, zasaďte je do historického kontextu a rozeberte argumenty, které používá Jules Ferry v dokumentu 1. S pomocí dokument 2 a svých znalostí tyto argumenty kritizujte.“

Celý příspěvek »