Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Dějiny 20. století se neučí chronologicky ale tematicky

V předposledním ročníku gymnázia čeká žáky pedagogický experiment: dějiny se neučí chronologicky, ale tematicky. Program tohoto ročníku má název „Otázky k pochopení 20. století“. Už sám název zní lákavě – jde o to vysvětlit, jak probíhal vývoj dějin v jednotlivých oblastech (politika, ekonomika, společnost…) od poloviny 19. století po současnost. Zde jsou vybraná témata:

1 – Ekonomický růst, globalizace a proměny společnosti od poloviny 19. století

Probírá se vývoj světových hospodářských mocností: britská (1850-1914), americká (1914-1973) a multipolární svět (od 70. let). Je zajímavé sledovat tyto proměny: na příkladu fordismu (viz zde) se třeba dá ukázat, jak meziválečná revoluce ve výrobě o několik desetiletí později je již zastaralá a je naopak příčinou úpadku.

2 – Válka ve 20. století

Války se neprobírají otrocky podle chronologie, ale studuje se způsob vedení války a jeho proměny. Proto podtituly „První světová válka, zkušenost v totální válce“, „Druhá světová neboli vyhlazovací válka“ a „Studená válka, konflikt ideologií a mocností“.

3 – Století totalitních režimů

Podkapitoly srovnávají společné znaky a rozdíly jednotlivých režimů a jsou opět tematické: nejprve vznik, pak existence, poté konec jednotlivých režimů. Žáci tak srovnávají třeba jakým způsobem padl nacismus a komunismus.

4 – Kolonizace a dekolonizace

V podkapitolách se vychází z příkladu konkrétních zemí (třeba Alžírsko nebo Indie), následuje zasazení do širšího kontextu.

5 – Francouzi a republika

Ani zde nepřevládá chronologie: žáci probírají vývoj vztahů republiky a dělnické otázky, laicity a postavení žen. Ano, i ženy mají ve francouzském dějepisu své místo, třeba revoluční Olympe de Gouges, která sepsala „Deklaraci ženských práv a svobod“! Nedávno dokonce vyšla několikasetstránková příručka pro učitele „Žena v dějinách“.


    hodnotil 1 uživatel

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Zdalipak je to vůbec dějepis, když jsou svědkové ještě živí a zkušenost nepřenositelná?

 2. avatar

  Prosím Vás, paní Zuzano, můžete mi odpovědět na pár základních otázek?

  (1) Co je to dějepis?
  (2) Čím se zabývá?
  (3) Proč se to mají žáci učit?

  Napsal jsem je už do komentáře k článku o "aktérském pohledu", viz http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20935/METODICKA-INSPIRACE-AKTERSKY-POHLED-VE-VYUCE-DEJEPISU.html/ -- ale žádná odpověď.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.