Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Rozbor mapy a uměleckého díla: konfrontace historických pramenů

Mapa i umělecké dílo mohou být v dějepisu využity jako plnohodnotný historický pramen, se kterým žáci mohou pracovat, nejedná se tedy pouze o ilustraci výkladu. Jako příklad úryvek z pracovního listu o sochaři Ottu Gutfreundovi, který jsem vytvořila v rámci projektu České školy bez hranic v Paříži Výtvarníci v československých legiích.

III – Válka jako umělecká inspirace

Válečné události na čas přerušily Gutfreundovu uměleckou činnost. Hrůzy války ho však natrvalo poznamenaly a prožitky z fronty inspirovaly jeho další tvorbu. Po návratu do Československa zde dostal jako bývalý legionář několik zakázek s vojenskou tematikou. Jakým způsobem se válka odráží v Gufreundově válečné a poválečné tvorbě? (= problematika; v této ukázce se zaměřím pouze na válečnou tvorbu)

Dokument 6: Ranní návrat z práce v předních liniích Mont-Saint-Eloi, jaro 1915, Vojenský historický ústav, kolem 1918

Dokument 7: Mapa bojiště u Mont-Saint-Eloi, květen 1915, Wikimedia

Dokument 8: Ofenzívy v Champagne a v Artois, 1915. Zdroj: decouvrir-grande-guerre.fr

DOK. 7          1 – Najděte na mapě vesnici Mont-Saint-Eloi. Poblíž kterého většího města se nachází (název je uveden velkými písmeny)?

Vesnice Mont-Saint-Eloi (dnes zde bydlí 1 000 obyvatel) se nachází 20 km na jihozápad od města Lens (dnes 35 000 obyvatel) a 10 km na sever od města Arras (dnes 40 000 obyvatel, není vidět na mapě dokumentu 7).

DOK. 8          2 – Ve kterém francouzském regionu se nachází Mont-Saint-Eloi? Co se odehrálo v tomto regionu na jaře 1915?

Mont-Saint-Eloi se nachází v regionu Artois na severu Francie, blízko hranic s Belgií. V květnu a červnu 1915 zde proběhla ofenzíva britských a francouzských vojáků, kteří se pokusili prolomit německou frontu. Zároveň chtěli ulehčit ruskému vojsku na východní frontě. Ofenzíva byla součástí jedné z mnoha v této oblasti v letech 1915-1917, které dostaly název bitvy v Artois.

DOK. 6, 7 a 8          3 – Proč hrála vesnice Mont-Saint-Eloi důležitou roli? Jaký byl výsledek ofenzívy?

Na dokumentech 6 a 7 je vidět kopcovité okolí Mont-Saint-Eloi, kde po celou dobu války pobývaly vojenské jednotky Spojenců. Samotná vesnice stojí na kopci („mont“znamená kopec), který měl v první světové válce strategický význam. Podle dokumentu 7 je vidět, že na jeho úpatí se nacházela francouzská fronta dne 8. května 1915, tedy den před začátkem ofenzívy. Mapa ukazuje, že úspěch ofenzívy byl velmi skromný: fronta se sice posunula do nepřátelského území, ale pouze o 2 kilometry k vesnici Souchez.

Od listopadu 1914 vedla západní fronta od Severního moře až ke Švýcarsku (její větší část je vidět na dokumentu 8). Dokument 8 ukazuje, že Francouzi se ji snažili prolomit právě v oblastech Artois a Champagne – sem byly soustředěny hlavní síly Spojenců. Ofenzívy z let 1914-1915 však nebyly úspěšné, získané území bylo zanedbatelné a ztráty na životech byly obrovské. Ofenzíva z května-června 1915 si vyžádala 215 000 padlých či nezvěstných a 500 000 vážně zraněných. Spojenci zde zaznamenali větší vítězství až v dubnu 1917, kdy kanadští vojáci dobyli hřeben Vimy (viz dokument 7).

9. května 1915, na samém počátku jarní ofenzívy v Artois, se odehrála bitva u Arrasu. Proslavila se zde česká rota Nazdar, bitvy se zúčastnil i Otto Gutfreund. Jak jsme již zmínili, rota utrpěla těžké ztráty a byla následně rozpuštěna.

DOK. 5          4 – Popiš Gutfreundův obraz a vysvětli jeho název.

Na pozadí venkovské krajiny polí a kopců vidíme zezadu postavy československých legionářů v dlouhých vojenských kabátech. Nesou pracovní nářadí (polní lopaty a krumpáče), někteří z nich mají přes rameno také zbraň. Obraz se jmenuje „Ranní návrat z práce v předních liních Mont-Saint-Eloi“, jednalo se tedy o noční práci na frontě u strategického kopce Mont-Saint-Eloi. Podle pracovního nářadí můžeme odhadnout, že se legionáři vracejí z práce v zákopech, které bylo potřeba pravidelně udržovat.  

DOK. 5          5 – S jakými pocity autor vzpomínal na tyto události? Svoji odpověď vysvětli pomocí obrazu.

Obraz působí ponuře – postavy legionářů jsou temné, působí vyčerpaně a zobrazení zezadu je odlidšťuje. Ohýbají se pod nářadím, jako by nesli na svých bedrech tíhu depresivního prožitku ze zákopů. Tuto kresbu Gutfreund vytvořil pravděpodobně ještě ve Francii během svého pobytu v internaci. Jeho vzpomínky tedy mohla ovlivnit také těžká osobní situace, kterou právě prožíval.


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.