Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nové prameny: francouzská revoluce a pogromy

Na stránkách Hérodotos jsou rozbory nových historických pramenů pro výuku dějepisu:

- Kritika stavovské společnosti pro rozbor francouzské společnosti v předvečer revoluce

- Svoboda tisku během revoluce pro vysvětlení důsledků čerstvě nabyté svobody projevu. Tento dokument zaujímá ve výuce dějepisu důležité místo, protože revoluce se neučí jen chronologicky, ale také „tematicky“ – jedním z témat je právě účast lidu na revoluci.

- Kišiněvský pogrom z roku 1903 pro vysvělení emigračních vln ruských židů na konci 19. a na počátku 20. století.

Na francouzských gymnáziích je již školní rok u konce, teď čeká učitele „jen“ hlídání u písemných maturit (příští týden) a pak opravy stovek stránek kompozic a rozborů dokumentů (do 5. 7.). Méně šťastní pak jsou povoláni k opravným ústním zkouškám (8.-10. 7.), takže opravdové prázdniny začínají téměř v polovině července.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.