Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Červen 2013

Nové prameny: francouzská revoluce a pogromy

Na stránkách Hérodotos jsou rozbory nových historických pramenů pro výuku dějepisu:

- Kritika stavovské společnosti pro rozbor francouzské společnosti v předvečer revoluce

- Svoboda tisku během revoluce pro vysvětlení důsledků čerstvě nabyté svobody projevu. Tento dokument zaujímá ve výuce dějepisu důležité místo, protože revoluce se neučí jen chronologicky, ale také „tematicky“ – jedním z témat je právě účast lidu na revoluci.

- Kišiněvský pogrom z roku 1903 pro vysvělení emigračních vln ruských židů na konci 19. a na počátku 20. století.

Celý příspěvek »


Písemka z dějepisu: žáci mají k dispozici časovou přímku

Žáci dostali k zpracování dizertaci na téma „Francouzi a monarchie od r. 1789 do r. 1793„. Jak jsem již vysvětlila v předchozím článku, nejde o převyprávění událostí francouzské revoluce, učitel hodnotí naopak schopnost zamyslet se nad tímto tématem a vybrat události, které jsou pro toto téma relevantní. Ve srovnání s českou výukou dějepisu asi překvapí, že jsem žákům rozdala časovou přímku s událostmi tohoto období. Vycházím z toho, že není potřeba všechny tyto události „nosit v hlavě“, protože si je za pár minut každý vyhledá na internetu, důležité je ukázat, že nad nimi žáci umí přemýšlet a že je umí „zpracovat“.

Celý příspěvek »


Třífázové učení v zeměpisu: evokace o Arktidě

Jak žáky naladit na zeměpisné téma o Arktidě? Začala jsem evokací: „Napište slova, která se vám vybaví, když se řekne Arktida.“ Žáci našli tyto pojmy: ledovec, zima, sníh, severní pól, polární záře, lední medvěd, oteplování planety, iglú, Inuité. Na základě těchto slov můžeme určit tři hlavní témata této kapitoly:

Celý příspěvek »