Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Středověká pečeť jako historický pramen

V raném středověku byla pečeť výsadou králů, kteří tak zaručovali pravost oficiálních listin. Od 11. století se rozšířila na feudály, ve 12. a 13. století dále na města či cechy. Rozšíření této pravomoce svědčí o nárůstu významu měst a řemesel a také o získání nezávislosti na králi či feudálech.

Můžeme interpretovat také to, co bývá na pečetích zobrazeno. Řemeslníci volí většinou předměty, které symbolizují jejich práci (nůžky pro textilní řemesla). Města na své pečeti často zobrazují symboly nedávno nabyté samosprávy (hradby, městský palác…), hospodářského vzestupu (obchodní loď…) nebo připomínku toho, kdo dal městu privilegia. Pečeť tak stejně jako mince slouží k reprezentačním účelům.

Zde jsou konkrétní příklady. Každé z uvedených měst si vybralo jiný symbol, můžeme tak vytvořit typologii středověkých pečetí.

- Pečeť města Saint-Omer, 13. století (rozbor na stránkách Herodotos)

St-OmerNahled

- Pečeť města Ypres, 15. století (rozbor na stránkách Herodotos)

Ypres-img

- Pečeť města Lübeck, 1280 (rozbor na stránkách Herodotos)

Lubeck-img

Co dát žákům do písemky? Ať vytvoří vlastní pečeť! Můžeme jim dát dokumenty, které popisují vznik a rozvoj jiného města a chtít, aby sami vybrali, co by mohlo být zobrazeno na jeho pečeti. Svůj výběr musí podložit historickými argumenty, na jejichž základě učitel pozná, jestli učivo pochopili.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.