Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Rozbor statistických údajů v dějepisu

Rozbor statistických údajů patří k dovednostem, které žáci mají prokázat u maturity z dějepisu. Na rozdíl od komentáře textu je výhoda v tom, že mají k dispozici pouze čísla, nemohou se tedy spokojit s parafrází textu, ale musí použít vlastní slova.

První kapitola dějepisu v 1. ročníku gymnázia se nazývá „Evropané a obydlování světa„. V této kapitole se mimo jiné probírá demografický vývoj v Evropě a ve světě od starověku do roku 1900. Jako písemku jsem tedy žákům předložila následující tabulku se statistickými údaji:

Vývoj obyvatel od starověku po rok 1900 (v milionech obyvatel)

Tabulka

Otázky:

1 – Jaké tři regiony jsou od starověku nejvíce osídlena? Podložte svoji odpověd příklady z tabulky.

2 – Popište vývoj evropské populace v období 1000 – 1900. Najděte hlavní přelomy v tomto vývoji do roku 1700 a vysvětlete je.

3 – Jaký byl vývoj evropské populace v letech 1700 – 1900? Vysvětlete pomocí schématu demografického přechodu.

4 – Jaké tři regiony zaznamenaly největší demografický nárůst v období 1800 – 1900? Vysvětlete.


    hodnotil 1 uživatel

5 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Všeobecně považuji získání této dovednosti za velmi prospěšné. Zrovna jsem včera sledovala současnou demografickou tabulku a přemýšlím do jakých dlouhodobých plánů se ve škole můžeme pustit.

 2. avatar

  Co vše obnáší maturita z dějepisu ve Francii, jak dlouho trvá a kdo ji hodnotí?

 3. avatar

  Grafy a tabulky nebo v současnosti moderní infografiky jsou pro mne oříškem, se kterým se peru velmi ztěžka. Bylo by dobré, kdyby se i těmto dovednostem věnovalo ve škole trochu víc času.
  Ve 4. a 5. třídě ZV jsou tabulky a grafy součástí RVP v matematice. Ale ruku na sdrce - pokud takové tabulky a grafy nevnucuje učebnice, asi se toho moc dětem neukáže. Natož, aby se dovednosti čtení z těchto grafik procvičovalo (existuje vůbec nějaká metodika, jak naučit tuto dovednost?). Jak to vypadá na vyšších stupních?

 4. avatar

  Metodika si myslím tak obtížná není. U malých žáků je samozřejmě lepší začít s jednodušší tabulkou než ta, která je nahoře. V případě velkého množství údajů se žáci také učí, jak se v té záplavě čísel "neztratit" a jak rychle najít to podstatné. Co se týče rozboru tabulky: postupuje se od obecných k dílčím informacím, tomu také odpovídají otázky: nejprve celkový vývoj v letech 1000-1900, pak zlomová období a jejich vysvětlení.

 5. avatar

  Popis maturity z dějepisu by vydal na samostatný článek. Aspoň stručně: je to písemná zkouška, trvá 2,5 až 4 hodiny, záleží na zaměření třídy. Je to buď kompozice nebo komentář historického pramenu, všichni žáci ve Francii mají stejné téma. Zkouší se pouze z učiva z posledního ročníku (protože ve Francii se maturuje ze všech předmětů). Opravují potom učitelé, písemky jsou anonymní a je to zařízeno tak, aby učitelé neopravovali písemky svých žáků.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.