Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Historický pramen jako hlavní zdroj informací a radost z hledání souvislostí

V českých učebnicích slouží ikonografické dokumenty většinou jako ilustrace textu. Na některých „obrázcích“ se však dá postavit celá hodina. Je to například kresba „Proporce lidského těla“ od Leonarda da Vinciho – dají se na něm vysvětlit základní rysy humanismu a renesance.

Se svými žáky (6. třída ZŠ) postupuji takto: asi deset minut tuto kresbu společně rozebíráme a oni mají za úkol odpovědět ve třech bodech na následující otázku: Proč se jedná o typické renesanční dílo? Nejde tedy o to, aby se nazpaměť naučili kdo a kdy ho namaloval, ale aby pochopili a uměli vysvětlit, co je charakteristické pro renesanční umění. Jestli to správně pochopili se dá lehce ověřit – učitel je může vyzkoušet na rozbor podobného díla.

Vitruvius

Při rozboru jsem použila následující otázky:

1 – Kdy bylo dílo vytvořeno? Nejde o zapamatování letopočtu (1490), ale o to, že se jednalo o období velkých změn v mnoha oblastech – o dva roky později například objevil Kolumbus Ameriku. Humanismus a renesance jsou tedy součástí těchto velkých změn. Myslím si, že takto vysvětlený význam data má cenu si zapamatovat. Žák si totiž může propojit dnešní učivo s tím z minulého týdne, kde se dozvěděl právě o objevení Ameriky a má z toho radost. Právě tyto chvíle uvědomění si souvislostí jsou myslím v dějepisu zásadní.

2 – Kým se Da Vinci inspiroval? Kresbu můžeme doplnit popiskem, kde zmíníme inspiraci římským architektem Vitruviem. To z kresby opět činí typické renesanční dílo: zde žákům vysvětlím, že renesanční umělci nacházejí inspiraci v antice. Proč se tedy renesance rozvíjí nejprve právě v Itálii? Protože právě tady mají spoustu římských památek a mohou je studovat.

Kresbu můžeme doplnit citátem z Vitruvia: „Příroda vytvořila proporce lidského těla následovně: (…) šířka upažených rukou člověka odpovídá jeho výšce.“ Na základě tohoto citátu můžeme uvést další charakteristiky renesance: návrat k přírodě, umělci se zajímají o člověka, význam vědy (matematika). Pokud má učitel k dispozici interaktivní tabuli, dají se výše zmíněné proporce názorně ukázat.

3 – Jaké tvary Leonardo da Vinci používá k popisu proporcí lidského těla? Podle kresby vidíme, že je to čtverec a kruh – potvrzuje se, že využití vědeckých poznatků a všestrannost umělců, např. Da Vinci, který byl vědec i umělec (a mnoho dalšího).

Prameny můžeme dále doplnit Leonardovou kresbou anatomie ruky a vysvětlit, že Da Vinci zná lidské tělo prostřednictvím pitev – opět se potvrzuje propojení vědy (medicína) a umění.

K čemu sloužily tyto vědecké poznatky v umění? Pomocí této otázky plynuje přejdeme k dalšímu dokumentu a žák si uvědomí, že nabyté znalosti mu pomohou v rozboru dalšího dokumentu: Mona Lisa.

Při rozboru žáci nejdříve popisují obraz: je možné srovnat ho s některým se středověkých vyobrazení, aby si žáci uvědomili, že portréty jsou mnohem realističtější. Historik umění G. Vasari o díle v 16. století řekl: „V jejích očích je jas a vlhkost jako v očích živého člověka.“

Na závěr se učitel zeptá: Co autorovi umožnilo namalovat tak realistický portrét? Pokud žáci odpoví, že pokrok ve vědě, mohou mít všichni radost, že se jim společně podařilo uvědomit si další souvislosti.


    hodnotilo 5 uživatelů

3 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Dnes jsem probírala toto učivo s jednou ze tříd a musím říct, že žáci občas umí nadšení učitele pěkně "zchladit". Snažila jsem se v nich probudit radost z hledání souvislostí, ale když jsem napůl v žertu prohodila, že jsem nad přípravou těchto dokumentů strávila včera večer hodně a času a že by se mohli alespoň snažit, odpověděli mi: "Cože, vy večer děláte tohle a nedíváte se na televizi?" Možná mají pravdu, proč si lámat hlavu nad tím, jak zušlechtit mladé, když veškeré úsilí přijde vniveč... Ale věřím, že motivovanější žáky se podaří nadchnout.

  2. avatar

    Jen se nedat otrávit. Je lepší jít pomalu, ztěžka a se skřípěním zubů správným směrem, než snadno a zvesela pospíchat do Neumětel.

  3. avatar

    Já do jisté míry žáky chápu... Proč by je měla v daný den a hodinu zajímat zrovna renesance a o hodinu později třebas zlomky? Ani dospělého nezajímá co hodinu to úplně jiný problém ze zcela nesouvisejícího oboru... A proč by nějaké téma v danou chvíli mělo zajímat všechny žáky ve třídě? Myslím, že je spíše zázrakem, když v takové situaci něco žáky opravdu zaujme...

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.