Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Listopad 2011

Průběh hodiny dějepisu ve Francii

Používáte během hodiny dějepisu pracovní listy? Jak velkou část hodiny zabírá frontální výuka, zbývá čas na aktivity žáků? Pro srovnání popíšu, jaký je průběh hodiny dějepisu ve Francii, konkrétně v 5. a 6 třídě ZŠ, kde letos učím.

Celý příspěvek »


Prameny k výuce středověku: život rolníků

Tato iluminace umožňuje popsat denní život a práci rolníků, což je jeden z požadavků osnov pro tuto kapitolu. Ve Francii je tato iluminace velmi často používaná, najdeme ji téměř ve všech učebnicích. Splňuje několik účelů:

1 – Žák má za úkol popsat jednotlivé obrázky a rozšíří si tak slovní zásobu.

2 – Žák si uvědomí, že rolníci musel zastávat různé typy prací, které se odvíjely od ročního období.

Celý příspěvek »


Jak učím středověk – vztahy pánů a poddaných

Francouzské osnovy upřesňují, že se žáci 7. třídy v kapitole „Feudální Evropa 11.-15. století: rolníci a páni“ mají naučit následující:

Umět vysvětlit zakládání vesnic v 10. a 11. století, zakládání panství

Popsat středověkou vesnici, práci rolníků ve středověku a život pánů na hradech

Život rolníků a pánů je tedy probírán současně v jedné kapitole, aby bylo možné ukázat vzájemné vazby. Tuto kapitolu jsem začala následujícím dokumentem: miniatura rolníka před hradem Lusignan, převzata z díla Významné hodiny knížete de Berry z 15. století, muzeum Condé, Chantilly.

Celý příspěvek »


Prameny k výuce počátků islámu II

Přidávám další prameny: fotografii a miniaturu k rozboru mešity a miniaturu, která ilustruje život Muhammada.

Celý příspěvek »


Prameny k výuce počátků islámu I

V tomto příspěvku jsou miniatury a iluminace, které se dají využít ve výuce. Najdete zde rozbor jednoho pramenu a tři další, které můžete s žáky rozebrat podobným způsobem.

Celý příspěvek »