Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Červen 2011

Jak dopadl rozbor české hymny s francouzskými žáky

Před dvěma týdny jsem se dvěma francouzskými třídami rozebírala v hodině dějepisu českou a polskou národní hymnu. Nabídla jsem jim tyto dokumenty:

1 – Česká hymna „Kde domov můj“, 1834

2 – Polská hymna „Mazurek Dąbrowskiego“, 1797

3 – Obraz „Hora Říp“ od Julia Mařáka, 1882

4 – Obraz „Pád Polska“ od Jana Matejka, 1866

Toto zpestření se jim velmi líbilo. V hodině jsme společně rozebrali jednotlivé prameny a žáci měli odpovědět na otázky, jejich odpovědi jsme společně opravili. Za domácí úkol pak měli napsat shrnutí a odpovědět na otázku: „Jakým způsobem měla tato umělecká díla přispět k vytvoření národního uvědomění?“ Překládám zde odpovědi tří svých studentů – jedná se o Francouze, kteří české dějiny nikdy nestudovali. Píší tedy na základě rozboru výše uvedených pramenů a obecných informací z hodiny, kde jsme probírali vzestup národního uvědomění v Evropě a „jaro národů“ roku 1848.

Níže přikládám překlad odpovědí studentů. Jak byste je oznámkovali a co byste jim vytkli? Určitě budete souhlasit, když řeknu, že oprava tohoto textu zabere mnohem víc času než vyhodnocení písemky, kde šlo především o faktografické znalosti… Tady je totiž nutné hodnotit, jak jednotlivé prameny pochopili a jestli jsou schopni probírané znalosti shrnout, zobecnit a dát do souvislosti s tím, co jsme probírali v hodině.

Celý příspěvek »