Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Mapový náčrt v zeměpisu

Mapový náčrt je ve Francii vyžadován u maturity ze zeměpisu. V červnu 2010 maturitní téma znělo „Rusko: nerovnoměrně obydlené a zhodnocené území“. Žáci dostanou pouze toto téma a slepou mapu, na kterou mají nakreslit náčrt.

Možná to vypadá jednoduše, správný náčrt je ale úplná dizertace – musí mít svoji problematiku a vysvětlivky jsou rozděleny do tří částí, které odpovídají částem stati. Ty jsou odpovědí na problematiku. Žák tak může prokázat své schopnosti zeměpisného uvažování prostřednictvím tohoto čistě zeměpisního cvičení.

Ve výuce může být mapový náčrt součástí případové studie, viz http://dejepis1zemepis.blogy.rvp.cz/2010/10/21/pisemka-ze-zemepisu-overuje-schopnosti-a-ne-znalosti/

V tomto příspěvku jsou dokumenty a návod k realizaci případové studie a mapového náčrtku na téma „Problematika vody v Číně“. Jedná se o ilustraci ke kapitole „Voda, nezbytný zdroj“. Jak jsem již uvedla dříve, zeměpis 1. ročníku gymnázia (a také 6. třídy ZŠ) je od letošního roku zaměřen na tematiku „udržitelný rozvoj“.

Případová studie: Problematika vody v Číně

I – Nerovnoměrné rozmístění zdrojů vody

Žák má popsat toto rozmístění na základě několika dokumentů:

1 – Mapa „voda a lidé v Číně“

Image1

2 – Ledovce v Číně a mapa: text, který vysvětluje, že voda většiny významných čínských řek stéká z himalájských ledovců, žák si vše najde na mapě

Image2

3 – Průtok řeky Yangce v průběhu roku

Image3

Otázka na základě těchto dokumentů: Jak můžeme vysvětlit nerovnoměrné rozmístění vody na území Číny a podle jednotlivých ročních období?

Očekávaná odpověď: role dvou hlavních řek Yangce a Huang He, srážek a klimatu

Tyto informace pak žáci zakreslí do mapového náčrtu (1. část):

Image5

II – Růst spotřeby vody

4 – Rozdíl hustoty obyvatel

Image6

5 – Regiony, kde se v zemědělství používá zavlažování

Image7

6 – Pěstování rýže

Image8

7 – Znečištěné vody řeky Yangci

Image9

Otázky k těmto dokumentům:

Ve kterých regionech je nejvyšší spotřeba vody?

V přímořských regionech, kde je nejvyšší hustota zalidnění a lidských činností (zemědělství).

Jakou hrozbu představuje lidská činnost pro vodu v Číně?

Problém vysoké spotřeby a znečištění.

Tyto informace pak žáci zakreslí do mapového náčrtu (2. část):

Image11


III – Nákladné stavby – řešení nebo katastrofa?

8 – Přehrada „Tři soutěsky“

Image12

9 – Opuštěná města, která byla zdemolována kvůli stavbě přehrady

Image13

Otázky k dokumentům:

Proč se vláda rozhodla postavit tuto přehradu (odpověď je v textu, který zde není)?

Zásoba vody pro obyvatele, ochrana před povodněmi, výroba elektřiny, zlepšení plavebních podmínek a také politický projekt (konkurence Pekingu a Šangaje).

Jaké jsou důsledky stavby pro obyvatele?

Demolice měst a přesídlení 1.5 milionu obyvatel.

Náčrtek 3. části vypadá takto (je možno využít také informací z dokumentu č. 1 – mapa ukazuje, které části čínských řek jsou regulovány – konstrukce kanálů, koryt…)

Image14

A zde je celý náčrtek, který shrnuje hlavní myšlenky případové studie:

Cina


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.